Khuyên dùng tham khảo cho mái

A2 Cát Tường

AP Cát Tường

P2 Cát Tường

Khuyên dùng tham khảo cho tường

A2 Cát Tường

8A2 Cát Tường

P2 Cát Tường

 

Khuyên dùng tham khảo cho trần thạch cao

A2 Cát Tường

AP Cát Tường

P2 Cát Tường

 

Khuyên dùng tham khảo cho sàn

A2 Cát Tường

P2 Cát Tường

 

**

Lựa chọn sản phẩm cho trần, tường và sàn theo thứ tự gợi ý của Cát Tường. Vật liệu cách nhiệt Cát Tường đem lại sự thoải mái cho không gian sống của bạn theo nguyên lí như trong video.

**

Không gian sống đặc biệt khó chịu vào những ngày nắng nóng khi không sử dụng vật liệu cách nhiệt. Tiền điện làm mát cùng chi phí bảo vệ môi trường cho toàn xã hội vì vậy cũng sẽ tăng lên.

Nhấn vào đây để xem một số công trình tiêu biểu cho nhà dân dụng của chúng tôi.

HÌNH ẢNH THI CÔNG NHÀ DÂN DỤNG THAM KHẢO

Hình ảnh thi công cách nhiệt cho mái ngói (trên xà gồ)

Hình ảnh thi công cách nhiệt cho mái ngói (dưới xà gồ)

Hình ảnh thi công cách nhiệt cho mái ngói (trên sàn bê tông)

Hình ảnh thi công cách nhiệt cho mái tôn (trên xà gồ)

Hình ảnh thi công cách nhiệt cho mái tôn (dưới xà gồ)

Hình ảnh thi công cách nhiệt cho tường gạch

Hình ảnh thi công cách nhiệt cho trần thạch cao