Cát Tường nhận giấy chứng nhận ISO 14001:2004

Ngày 19/11/2015 Công ty Xuất Nhập khẩu và Đầu Tư Cát Tường, đơn vị chủ quản của nhãn hiệu “Cách nhiệt Cát Tường” đã vui mừng đón nhận Giấy chứng nhận hệ thống quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 do tổ chức AJA REGISTRARS cấp, cho lĩnh vực sản xuất và phân phối vật liệu cách nhiệt.

*

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS) nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho của tổ chức. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức sản xuất / dịch vụ bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình.

*

Để đạt được chứng nhận, tập thể cán bộ công nhân viên Cát Tường đã nỗ lực không ngừng để xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý sản xuất, đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004. Việc nhận Giấy chứng nhận quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 đã khẳng định quy trình làm việc của Cát Tường phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá ISO 14001:2004 toàn cầu, giúp Cát Tường nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc bảo vệ môi trường, vấn đề cốt lõi của toàn thế giới.

*

281215_124801cat_tuong_iso_14001