Cách nhiệt Cát Tường trở thành hội viên VGBC

Ngày 28/10/2015 Vật liệu cách nhiệt Cát Tường chính thức là hội viên Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC). Và sản phẩm vật liệu cách nhiệt Cát Tường cũng nằm trong “Cơ sở dữ liệu về sản phẩm và Dịch vụ công trình xanh tại Việt Nam” (Vietnam Green Database).

*

171115_095343cn_hoi_vien_vgbc

*

VGBC là một dự án của Quỹ các Thành phố Xanh (GCF), một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế. VGBC được thành lập vào năm 2007 tại Việt Nam với nhiệm vụ nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực về phát triển công trình xanh ở Việt Nam.

Mục tiêu của VGBC là đóng vai trò làm chất xúc tác thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ, khối học thuật và khu vực tư nhân để từ đó thiết lập một môi trường xây dựng bền vững hơn ở Việt Nam.

Các hoạt động chủ chốt của VGBC:

1. Nâng cao nhận thức & Vận động chính sách VGBC chủ trương nâng cao nhận thức về công trình xanh không chỉ ở riêng trong ngành xây dựng mà còn cả ở cấp khối học thuật và các cấp chính phủ. Bên cạnh đó, VGBC cũng trực tiếp thuyết trình, tham gia vào các hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước, đồng thời xây dựng và công bố các tài nguyên trực tuyến cho ngành xây dựng xanh như Cơ sở dữ liệu xanh.

2. Bộ Công cụ LOTUS đánh giá công trình xanh và quá trình nghiên cứu kỹ thuật Với sự hỗ trợ của các đối tác và hội viên, VGBC đã hoàn thành xây dựng hệ thống đầu tiên đánh giá các công trình xanh cho Việt Nam – Hệ thống LOTUS. LOTUS được dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế về công trình xanh khác nhau nhưng vẫn liên quan đến các quy chuẩn và luật pháp trong khu vực, phù hợp với hệ thống pháp luật, điều kiện khí hậu và bối cảnh, thực trạng ngành xây dựng của Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết về Bộ Công cụ LOTUS, vui lòng tham khảo tại website chính thức của VGBC.

Không những vậy, VGBC cũng tích cực tiến hành các nghiên cứu về chủ đề xây dựng bền vững trong điều kiện khí hậu nhiệt đới của Việt Nam, cũng như đóng góp một phần giúp cải thiện hệ thống pháp luật về xây dựng bền vững tại Việt Nam.

3. Chương trình đào tạo Cùng hợp tác với ARUP và Green Consult Asia, VGBC đã xây dựng và phát triển 2 chương trình đào tạo – Khoá học Cơ bản về Công trình Xanh và Khoá đào tạo Chuyên gia Tư vấn LOTUS (LOTUS AP). Tính đến nay đã có khoảng 200 chuyên gia trong ngành xây dựng tham gia vào các khoá đào tạo trên của VGBC.