Lắp đặt Cool Foam cho vườn trên mái

  • 2469 đã xem

huong-dan-lap-dat-3

Hướng dẫn thi công XPS

Các bước thi công vườn trên mái bằng sử dụng COOL FOAM XPS

Bước 1. Làm sạch bề mặt lớp bê tông mái
Bước 2. Quét 1 lớp Primer bằng Sika BC Bitumen lên trên, để khô
Bước 3. Thi công lớp chống thấm
Bước 4. Trải tấm COOL FOAM XPS lên trên (xếp các tấm so le nhau)
Bước 5. Thi công lớp chống thấm thứ 2
Bước 6. Trải màng PE Film lên toàn bộ bề mặt
Bước 7. Xếp vỉ thoát nước chống ngập lên trên
Bước 8. Trải 1 lớp vải địa kỹ thuật lên trên vỉ thoát nước
Bước 9. Đổ 1 lớp cát mỏng rồi đến lớp đất trồng cây
Bước 10. Trồng cây