Chống nóng Cool Foam cho tường gạch

  • 3100 đã xem

huong-dan-lap-dat-1

Hướng dẫn thi công XPS

Thi công tường đơn sử dụng COOL FOAM XPS

Bước 1. Xây tường 110mm
Bước 2. Ốp tấm COOL FOAM XPS lên tường đã xây
Bước 3. Định vị bằng neo, và keo dán chuyên dụng
Bước 4. Dán lưới thuỷ tinh lên bề mặt XPS
Bước 5. Trát vữa lên bề mặt XPS đã phủ lưới thuỷ tinh
Bước 6. Sơn bả lên bề mặt tường

Các bước thi công tường đôi sử dụng COOL FOAM XPS

Bước 1. Xây tường 110mm
Bước 2. Ốp tấm COOL FOAM XPS lên tường đã xây
Bước 3. Định vị bằng neo, hoặc keo dán chuyên dụng
Bước 4. Xây tường 110mm
Bước 5. Trát vữa lên bề mặt tường gạch
Bước 6. Sơn bả lên bề mặt tường

Thường được xem cùng: Cool Foam XPS