Ứng dụng bảo ôn cho sàn

Với cường độ chịu nén tốt Cool Foam XPS thích hợp với mọi loại sàn như sàn kho lạnh, sàn bãi đậu xe, sàn căn…