Chung tay vì một nền kinh tế hiện đại, xanh và toàn diện

Vào ngày 10 tháng 12 năm 2019, tại TP. Hà Nội đã diễn ra buổi họp hội nghị cấp cao lần thứ ba và diễn đàn các bên liên quan lần thứ nhất của VEPG với nội dung “rà soát, trao đổi và thúc đẩy trong việc thực hiện bốn mươi khuyến nghị chính sách đã được thông qua trong các lĩnh vực Năng lượng tái tạo, Hiệu quả năng lượng, Tái cấu trúc ngành năng lượng, Tiếp cận năng lượng và Dữ liệu và thống kê năng lượng”.

Buổi họp với sự góp mặt của các cơ quan chính phủ cấp cao gồm Chủ tịch và Đồng chủ tịch của Nhóm đối tác năng lượng Việt Nam (VEPG) – Bộ công thương, Thứ trưởng Đặng Hoàng An,  Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới Ousmane Dione và Đại sứ phái đoàn liên minh Châu Âu Giorgio Aliberti tại Việt Nam cùng với sự góp mặt của hơn 200 đại biểu cấp cao từ phía Đại sứ quán, các tổ chức đối tác phát triển, các công ty tư nhân, các viện nghiên cứu xã hội và dân sự.

Diễn đàn các bên liên quan lần thứ nhất sẽ gồm các phiên thảo luận tương tác để các chuyên gia tranh luận về các chủ đề mang tính thiết yếu trong ngành năng lượng Việt Nam hiện nay. Các vấn đề và giải pháp trong việc quy hoạch ngành năng lượng, Hiệu quả năng lượng và Năng lượng tái tạo

Một trong những khuyến nghị đã được trình bày và nhận được sự đồng thuận bởi Chủ tịch và Đồng Chủ tịch của VEPG tại hội nghị cấp cao lần thứ 3 năm 2019 nhằm hướng đến quá trình xây dựng và phát triển các chính sách trọng tâm và các hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam trong 5 lĩnh vực ưu tiên chính: Năng lương tái tạo, Hiệu quả năng lượng, Cải cách ngành năng lượng, Tiếp cận năng lượng và Dữ liệu và thống kê năng lượng.

Trong buổi hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã nhấn mạnh về những thách thức trong ngành năng lượng mà các bên liên quan cần nhận thức và cố gắng giải quyết trong những năm tới. Bên cạnh đó, ngành năng lượng cũng đóng vai trò vô cùng quan trong trong sự phát triển của nền kinh tế cũng như phúc lợi của người dân Việt Nam. Điều quan trọng nhất hiện nay là phải có chiến lực mạnh mẽ và có tầm nhìn xa để hỗ trợ quá trình chuyển đổi Việt Nam sang nền kinh tế hiện đại, xanh và toàn diện.

Công ty SX VL Cách Âm Cách Nhiệt Cát Tường –  tự hào là một trong những công ty đi đầu trong việc sử dụng nguồn năng lượng mặt trời để vận hành và sản xuất ra các vật liệu cách nhiệt an toàn, thân thiện với môi trường. Ngoài ra vật liệu cách nhiệt là một trong những thành tố quan trọng của việc có được một công trình xây dựng hiệu quả về mặt năng lượng. Ông Nguyễn Quang Hưng Giám đốc công ty Cát Tường đại diện cho khối tư nhân cũng là một trong những đối tác phát triển quan trọng tham gia và đóng góp vào buổi hội nghị cấp cao lần thứ ba này.