Cát Tường tham gia liên minh năng lượng tái tạo REBA Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng và nhu cầu về điện tăng lên trong khi đó nguồn năng lượng này có thể càng phụ thuộc vào điện than gây hại môi trường, góp phần biến đổi khí hậu và nguy cơ gián đoạn nguồn cung do nhiên liệu nhập khẩu. Có thể thấy rằng năng lượng tái tạo đóng vai trò rất quan trọng để đảm bảo một môi trường sạch, lành mạnh và giúp tăng cường an ninh năng lượng cho Việt Nam.

Cat Tuong liên minh năng lượng tái tạo

REBA Việt Nam là một nhóm 20 công ty và tổ chức hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Cùng với các đối tác các công ty này hiện mua hơn 16,5 triệu MW điện mỗi năm, tương đương mức tiêu thụ của 27 triệu hộ gia đình Việt Nam. Các thành viên và đối tác chiến lược đã đầu tư 808 triệu đô la Mỹ, hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp việc làm của hơn 708.300 người.

REBA làm việc với khách hàng, nhà cung cấp, và các nhà hoạch định chính sách nhằm loại bỏ các rào cản mua bán năng lượng tái tạo và sau đó phát triển các giải pháp đáp ứng nhu cầu năng lượng tái tạo đang phát triển nhanh chóng. Quá trình này sẽ làm “xanh hóa” lưới điện cho tất cả các bên.

REBA ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm đơn giản hóa và mở rộng cách tiếp cận với năng lượng tái tạo. Trong đó hoan nghênh các cách tiếp cận mới thu hút đầu tư và cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho việc mua bán năng lượng tái tạo, như cơ chế mua bán trực tiếp giữa các doanh nghiệp hay còn gọi là DPPA (Direct Power Purchase Agreement). DPPA sẽ cho phép doanh nghiệp hỗ trợ chính phủ Việt Nam thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển điện mặt trời. DPPA cho phép truyền tải điện qua lưới điện quốc gia hiện tại và đảm bảo sự công bằng cho tất cả các bên liên quan. Mở rộng tiếp cận với năng lượng tái tạo sẽ cho phép phát triển kinh doanh và giúp thay đổi về sử dụng năng lượng sạch. Bằng cách này cũng hỗ trợ mục tiêu quốc gia về bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh. Khi các công ty toàn cầu cam kết giảm phát thải từ sản xuất và sử dụng năng lượng, các thành viên của họ khẳng định sẵn sàng thử nghiệm các cơ hội mới như DPPA vì vậy định hình chính sách về năng lượng trong tương lai. REBA sẵn sàng làm việc cùng với Chính phủ Việt Nam, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và các đối tác khác xúc tiến việc chuyển đổi ngành năng lượng của Việt Nam giúp tăng trưởng kinh tế thông minh, sạch hơn và an toàn hơn.

Cát Tường tham gia REBA Vietnam và đứng chung cùng các thương hiệu nổi tiếng của Mỹ và Châu Âu như Apple, Nike, Unilever, Puma, ABB, Braun. Đây là một bước phát triển mang tính biểu tượng hướng tới cam kết phát triển xanh. Công ty tự đặt mục tiêu sẽ sử dụng 100% năng lượng tái tạo trong 5 năm tới.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.usaid.gov/vietnam và http://rebuyers.org/