Băng keo


Băng dính hai mặt chuyên dụng

Băng dính hai mặt chuyên dụng dùng cho thi công vật liệu chống nóng Cát Tường

Thông số: Rộng 50mm x Dài 45m – dạng cuộn, lõi giấy có Logo Cát Tường.

Lưu ý: băng dính này được làm riêng cho việc thi công vật liệu chống nóng Cát Tường, không được thay thế bằng chủng loại khác.

 

***Cách tính lượng băng dính cần thiết cho thi công vật liệu cách nhiệt Cát Tường:

  • Số cuộn băng dính = số cuộn vật liệu cách nhiệt x 1.5