Băng keo

*

Băng dính hai mặt chuyên dụng dùng cho thi công vật liệu chống nóng Cát Tường.
Quy cách: Rộng 50mm x Dài 45m dạng cuộn, lõi giấy có logo Cát Tường.

Lưu ý: băng dính này được làm riêng cho việc thi công vật liệu chống nóng Cát Tường, không được thay thế bằng chủng loại khác.

Cách tính lượng băng dính cần thiết cho thi công vật liệu cách nhiệt Cát Tường:
Số cuộn băng dính = số cuộn vật liệu cách nhiệt x 1.5