Trại heo San Miguel

Mô tả dự án

Công Ty TNHH San Miguel Pure Foods (VN) là công ty con của tập đoàn San Miguel Philipines, hiện nay là một trong những tập đoàn thực phẩm, nước giải khát và bao bì lớn nhất Đông Nam Á.

Chủ đầu tư: San Miguel Pure Foods

Nhà thầu: Kiều Mẫn.

Địa điểm: Bến Cát, Bình Dương.

Diện tích sử dụng: 5.700 m2.

Thời gian: