Nhà Thờ Đồng Tiến

Mô tả dự án

Nhà thờ phục vụ giáo dân Đồng Tiến

Chủ đầu tư: Nhà thờ Đồng Tiến

Nhà thầu: Chủ đầu tư

Địa điểm: Quận 10, tp.HCM

Diện tích sử dụng: 3.800 m2.

Thời gian: 2014