FGL-Tan Phu Expansion

Mô tả dự án

Công ty TNHH Fashion Garments 2 (FGL) là một trong những nhà xuất khẩu hàng may mặc tiên phong tại Việt Nam.

FGL được thành lập vào năm 1994 với 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hiện có 4 nhà máy đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với tổng số hơn 7000 công nhân viên.

FGL là thành viên của Tập đoàn Hirdaramani tại Sri Lanka

Địa chỉ: Tan Phu Indutrial Zone Tan Phu

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Fashion Garments.

Nhà Thầu: Công ty Việt Sơn

Tiêu chuẩn: Leed – P

Thời gian: GDD2 – 2015

Diện tích: 6000m2 bông thủy tinh