Công trình Hạt Giống

Mô tả dự án

Là nhà xưởng công trình của công ty  TNHH EAST-WEST SEED – nhà sản xuất các hạt giống xuất ra châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ và là nơi cung cấp hạt giống để sản xuất rau chất lượng cho các món ăn châu Á.

Chủ đầu tư: TNHH EAST-WEST SEED

Nhà thầu: Qua đại lí.

Địa điểm: KCN VSIP II, Bình Dương.

Diện tích cách nhiệt: 5.000m2.

Thời gian: 2014