W2 CÁT TƯỜNG

 
Đặc Tính Phương Pháp Phân Tích Đvt Kết quả
Mô tả tách lớp sản phẩm Màng MPET / túi khí PE ø=10mm / màng nhựa
Kích thước cuộn chuẩn m x m 1.55 x 40
Độ dày mm 4 (± 0.3)
Khối lượng kg/cuộn 13.5 (± 0.3)
Định lượng g/m2 204.56
Độ phản xạ Bề mặt lớp màng MPET ASTM C1371 % 99.66
Hệ số tỏa nhiệt ASTM C1371 0.34
Độ cách nhiệt

(trên / dưới tấm cách nhiệt)

  oC 50 / 38
Độ giãn dài ASTM D638 % 18.54
Lực kéo đứt ASTM D638 N 34.25
Lực xé rách ASTM D1004 kN/m 7.30
Độ bền nén thủng ISO 13938-2-99 kPa 129.6
Độ thấm nước g/m2/24hrs 0.0
Khả năng chống ẩm mốc

và vi khuẩn

Tính độc hại Không